Biedrība “Passive House Latvija” (PHL) ir organizācija, kas apvieno vadošus energoefektīvās būvniecības speciālistus un uzņēmumus.

PHL ir energoefektivitātes jomas celmlauži Latvijā, kas sekmīgi darbojas jau no 2009. gada. Esam sadarbojušies un sadarbojamies ar atbildīgajām ministrijām un citām publiskajām institūcijām kā eksperti – sadarbībā ar VARAM tika radīts Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI), ir sniegtas konsultācijas par citu  grantu programmu izveidi Ekonomikas ministrijā.

Šobrīd “Passive House Latvija”, sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, strādā pie vadlīnijām vispārējas A+ ēku būvprakses ieviešanas Latvijā, ar mērķi nākotnē par vispārpieņemtu standartu padarīt ilgtspējīgu būvpraksi, kas rada ēkas ir noturīgākas pret klimata pārmaiņu sekām un būtiski samazina to radīto kaitējumu klimatam celtniecības un ekspluatācijas laikā.

Biedrība “Passive House Latvija” ir Starptautiskās Pasīvo ēku asociācijas biedrs.